Nabór na stanowisko: Główny specjalista ds. płac

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 marca 2022
Dyrektor Biblioteki Elbląskiej im. Cypriana Norwida w Elblągu ogłasza nabór na wolne stanowisko Główny
specjalista ds.płac – 1 etat

Do zakresu obowiązków poszukiwanego pracownika będzie należeć w szczególności:
 gromadzenie wszelkiej dokumentacji dotyczącej naliczania wynagrodzeń z tytułu
umów o pracę i umów cywilnoprawnych z uwzględnieniem specyfiki instytucji
kultury;
 obsługa programu naliczającego wynagrodzenia oraz zasiłki;
 naliczanie, potrącanie i rozliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób
fizycznych;
 prowadzenie całości spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym pracowników;
 ewidencja podatku od towarów i usług VAT;
 dekretowanie i księgowanie dokumentów płacowych w programie finansowo-
księgowym;
 prowadzenie kasy głównej Biblioteki Elbląskiej oraz Pracowniczej Kasy
Zapomogowo-Pożyczkowej;
 prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania i rozliczanie pobieranych druków;
 sporządzanie przelewów bankowych.
Wymagania niezbędne:
 wykształcenie wyższe lub średnie;
 doświadczenie minimum 10 lat pracy na stanowisku o zbliżonym zakresie
obowiązków, w tym co najmniej 5 lat pracy w okresie od 2015r. do 2021r. w instytucji
kultury lub przedsiębiorstwie;
 wysoka umiejętność  pracy zespołowej i biegłości w komunikacji;
 doskonała organizacja pracy, samodyscyplina i rzetelność w wykonywaniu
obowiązków;
 zaangażowanie w powierzone zadania i sumienność.
Wymagane dokumenty:
 życiorys (CV),
 referencje z poprzednich zakładów pracy(opcjonalnie),
 list motywacyjny,
 kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 kopie świadectw pracy,
 kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, umiejętności,
uprawnienia.
Oferujemy:
 stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
 możliwość rozwoju zawodowego poprzez udział w szkoleniach, konferencjach;
 możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych;

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą na adres: Biblioteka Elbląska im. Cypriana
Norwida, ul. św. Ducha 3-7, 82-300 Elbląg lub składać osobiście w sekretariacie Biblioteki w
Elblągu ul. św. Ducha 3-7  w terminie od 29 marca 2022r. do 8 kwietnia 2022r.
Dokumenty, które wpłyną do Biblioteki po wyżej określonym terminie nie będą
rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji
Publicznej (BIP na stronie internetowej Biblioteki /www.bibiotekaelblaska.pl/ .
Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego
przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą lub obiema w zależności od
decyzji kandydata):

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wymagane w
ogłoszeniu o naborze, w celach związanych z prowadzoną rekrutacją, w tym także na
przetwarzanie mojego wizerunku do celów rekrutacyjnych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z
rekrutacjami organizowanymi w przyszłości – w okresie najbliższych 3 miesięcy.
( Aby zapoznać się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych kandydatów
prosimy kliknąć w link )

Po weryfikacji Państwa dokumentów skontaktujemy się wyłącznie z kandydatami
zakwalifikowanymi do kolejnego etapu rekrutacji.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biblioteka Elbląska
Data utworzenia:2022-03-29
Data publikacji:2022-03-29
Osoba sporządzająca dokument:Joanna Pawlukiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dominik Żyłowski
Liczba odwiedzin:1311