Nabór na stanowisko: Główny specjalista ds. kadr, spraw socjalnych i sekretariatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 lipca 2023

Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida ogłasza nabór na stanowisko: Główny specjalista ds. kadr, spraw socjalnych i sekretariatu

 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • praca stacjonarna

Miejsce pracy: ul. Św. Ducha 3-7, 82-300 Elbląg

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe lub podyplomowe z zakresu: Zarządzanie i Marketing, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Ekonomia, Finanse i Rachunkowość, Prawo pracy i pokrewne;
 • minimum 5 lat doświadczenia na podobnym stanowisku;
 • znajomość programów kadrowo-płacowych;
 • znajomość przepisów prawa pracy;
 • znajomość przepisów dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office;
 • znajomość obsługi urządzeń biurowych;
 • wysokie umiejętności interpersonalne.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie całokształtu spraw związanych z nawiązaniem, trwaniem oraz rozwiązaniem stosunku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w instytucji;
 2. naliczanie wysługi lat, nagród jubileuszowych oraz innych składników wynagrodzenia zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie;
 3. kompleksowe prowadzenie akt osobowych;
 4. prowadzenie spraw dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  w zakresie: opracowywania programu i planu finansowego ZFŚS, współudział
  w ustalaniu zasad podziału i wykonywania czynności zleconych w zakresie administrowania ZFŚS;
 5. prowadzenie terminarza spotkań, konferencji, narad i innych spotkań służbowych Dyrekcji oraz organizacja wyjazdów służbowych Dyrekcji;
 6. prowadzenie spraw kancelaryjnych w zakresie przyjmowania i wysyłania korespondencji, organizowania obiegu pism i prowadzenia ewidencji zarządzeń
  i komunikatów wewnętrznych, podawanie do wiadomości zainteresowanych komórek zarządzeń, okólników, instrukcji, informacji itp.;
 7. sporządzanie deklaracji i sprawozdać GUS;
 8. prowadzenie i obsługa panelu Benefis system;
 9. obsługa sekretariatu Biblioteki.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • możliwość rozwoju osobistego i zdobycia doświadczenia w renomowanej instytucji kultury,
 • pakiet socjalny,
 • dodatek stażowy za wysługę lat od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego, na podstawie od udokumentowanego stażu pracy. Dodatek przysługuje od 5 lat stażu pracy;
 • możliwość udziału w szkoleniach/ warsztatach podnoszących kwalifikacje zawodowe.

Warunki aplikowania:

1. Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bibliotekę Elbląską im. C. Norwida dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))

2. Aplikacje prosimy przesyłać na adres: sekretariat@bibliotekaelblaska.pl

bądź składać osobiście w sekretariacie: Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida, ul. św. Ducha 3-7, 82-300 Elbląg

3. Dokumenty, które wpłyną do Biblioteki po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

4. Biblioteka Elbląska im. C. Norwida zastrzega sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

5. Biblioteka Elbląska im. C. Norwida zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

6. Biblioteka Elbląska im. C. Norwida zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

7. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną zniszczone po zakończeniu procedury rekrutacji.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Biblioteki Elbląskiej im. C. Norwida

 

Zgłoszenia są przyjmowane do 2 sierpnia 2023 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biblioteka Elbląska
Data utworzenia:2023-07-19
Data publikacji:2023-07-19
Osoba sporządzająca dokument:Marta Lawrenc
Osoba wprowadzająca dokument:Dominik Żyłowski
Liczba odwiedzin:1053