Biuletyn Informacji Publicznej Biblioteki Elbląskiej im. C. Norwida

Nabór na stanowisko: Specjalista ds. edukacji i animacji kulturalnej

9 listopada 2021
Dyrektor Biblioteki Elbląskiej im. Cypriana Norwida w Elblągu ogłasza nabór na wolne stanowisko Specjalista ds. edukacji i animacji kulturalnej – 1 etat

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

Zatrudnimy osobę łączącą pasję edukacyjną, wiedzę historyczną i umiejętność pracy zespołowej. Do zakresu obowiązków poszukiwanego pracownika będzie należeć w szczególności: 

 • udział w merytorycznym tworzeniu programu edukacji historycznej/ regionalnej oraz prowadzenie zajęć, projektów edukacyjnych i wydarzeń, również on -line,
 •  prace związane z oprowadzaniem grup i osób indywidualnych po ekspozycjach jako przewodnik,
 •  prace związane z organizacją wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych (spotkania, warsztaty, lekcje, wykłady, projekcje filmów),
 •  współorganizowanie działań edukacyjnych mających na celu uatrakcyjnienie zwiedzania ekspozycji stałej i wystaw czasowych Biblioteki,
 •  prace merytoryczne nad historią księgozbioru Biblioteki,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie C1 (znajomość większej liczby języków będzie dodatkowym atutem);
 1. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe, (mile widziane z zakresu kulturoznawstwa, historii, sztuk pięknych, etnologii etc. )
 • umiejętność organizacji i prowadzenia zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w sposób ciekawy i angażujący;
 • wysoka umiejętność  pracy zespołowej i biegłości w komunikacji;
 • doskonała organizacja pracy, samodyscyplina i rzetelność w wykonywaniu obowiązków; 
 • kreatywność,  umiejętności plastyczne, manualne;
 • zaangażowania w powierzone zadania i sumienność;
 1. Mile widziane:
 • udokumentowane doświadczenie zawodowe z zakresu edukacji historycznej i/lub regionalnej dla młodzieży; 
 • Zainteresowanie tematyką działalności biblioteki i chęć rozwoju w tym obszarze.
 1. Wymagane dokumenty:
 • życiorys (CV),
 • referencje z poprzednich zakładów pracy(opcjonalnie),
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 • kopie świadectw pracy,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, umiejętności, uprawnienia.
 1. Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
 • elastyczne godziny pracy;
 • możliwość rozwoju zawodowego poprzez udział w szkoleniach, konferencjach;
 • możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych;
 • możliwość realizacji własnych programów edukacyjnych.

 

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą na adres: Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida, ul. św. Ducha 3-7, 82-300 Elbląg lub składać osobiście w sekretariacie Biblioteki w Elblągu ul. św. Ducha 3-7  w terminie 10 listopada 2021  r. do 30 listopada 2021 r.

Dokumenty, które wpłyną do Biblioteki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP na stronie internetowej Biblioteki /www.bibiotekaelblaska.pl/.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą lub obiema w zależności od decyzji kandydata):


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wymagane w ogłoszeniu o naborze, w celach związanych z prowadzoną rekrutacją, w tym także na przetwarzanie mojego wizerunku do celów rekrutacyjnych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z rekrutacjami organizowanymi w przyszłości – w okresie najbliższych 3 miesięcy.

(Aby zapoznać się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych kandydatów prosimy kliknąć w link)


Po weryfikacji Państwa dokumentów skontaktujemy się wyłącznie z kandydatami zakwalifikowanymi do kolejnego etapu rekrutacji.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biblioteka Elbląska
Data utworzenia:2021-11-09
Data publikacji:2021-11-09
Osoba sporządzająca dokument:Joanna Pawlukiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dominik Żyłowski
Liczba odwiedzin:1323