Nabór na stanowisko: Kierownik filii nr 7 "Cyberiada"

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 listopada 2021
Dyrektor Biblioteki Elbląskiej im. Cypriana Norwida w Elblągu ogłasza nabór na wolne stanowisko: kierownik filii Nr 7 „Cyberiada” – 1 etat
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

Zatrudnimy osobę posiadającą wysokie umiejętności w zakresie kierowania działalnością merytoryczną oraz edukacyjno - kulturalną filii bibliotecznej. Do zakresu obowiązków poszukiwanego pracownika będzie należeć w szczególności:

 • nadzór oraz kierowanie pracą podległego zespołu pracowników;
 • tworzenie oferty edukacyjno – kulturalnej filii dla czytelników z różnych grup wiekowych;
 • prowadzenie działań kulturalno – edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i seniorów, 
 • tworzenie i prowadzenie projektów kulturalno – społecznych oraz współuczestnictwo w innych projektach realizowanych przez Bibliotekę.
 1. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe, (mile widziane: z zakresu bibliotekoznawstwa, socjologii, historii, filologii polskiej, filologii obcej, etnologii etc. );
 • min. 3 letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników;
 • doświadczenie w edukacji szkolnej / pozaszkolnej;
 • umiejętność obsługi nowoczesnych urządzeń multimedialnych;
 • wiedza z zakresu literatury;
 • wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne; 
 • dyspozycyjność, dobra organizacja pracy i terminowość.
 1. Mile widziane:
 • doświadczenie w opracowywaniu i kierowaniu projektami;
 • doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, a także seniorami,
 • doświadczenie w pracy edukacyjnej z  różnego typu odbiorcą, także osobami z niepełnosprawnościami;
 • doświadczenie w zakresie animacji kultury,
 • znajomość bibliotecznych programów obsługi zbiorów i czytelników (Sowa).
 1. Wymagane dokumenty:
 • pisemna koncepcja działalności Filii nr 7 “Cyberiada”
 • życiorys (CV),
 • referencje z poprzednich zakładów pracy(opcjonalnie),
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 • kopie świadectw pracy,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, umiejętności, uprawnienia.
 1. Oferujemy:
  • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
  • elastyczne godziny pracy;
  • możliwość rozwoju zawodowego poprzez udział w szkoleniach, konferencjach;
  • możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych;
  • możliwość realizacji własnych programów edukacyjnych.

 

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą na adres:  Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida, ul. św. Ducha 3-7, 82-300 Elbląg lub składać osobiście w sekretariacie Biblioteki w Elblągu ul. św. Ducha 3-7 w terminie 10 listopada 2021. r. do 30 listopada 2021 r.

Dokumenty, które wpłyną do Biblioteki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP na stronie internetowej Biblioteki /www.bibiotekaelblaska.pl/.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą lub obiema w zależności od decyzji kandydata):


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wymagane w ogłoszeniu o naborze, w celach związanych z prowadzoną rekrutacją, w tym także na przetwarzanie mojego wizerunku do celów rekrutacyjnych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z rekrutacjami organizowanymi w przyszłości – w okresie najbliższych 3 miesięcy.

(Aby zapoznać się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych kandydatów prosimy kliknąć w link)


Po weryfikacji Państwa dokumentów skontaktujemy się wyłącznie z kandydatami zakwalifikowanymi do kolejnego etapu rekrutacji.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biblioteka Elbląska
Data utworzenia:2021-11-09
Data publikacji:2021-11-09
Osoba sporządzająca dokument:Joanna Pawlukiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dominik Żyłowski
Liczba odwiedzin:1187