Nabór na stanowisko: Bibliotekarz

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 czerwca 2022

Dyrektor Biblioteki Elbląskiej im. Cypriana Norwida w Elblągu ogłasza nabór na wolne stanowisko: bibliotekarz – 1 etat

Wymagania niezbędne:

wykształcenie wyższe, preferowane: bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, historia, filologia polska , kulturoznawstwo, pedagogika itp.,

doświadczenie w planowaniu i realizacji przedsięwzięć edukacyjno - kulturalnych,

znajomość literatury,

biegła obsługa urządzeń multimedialnych i sprzętów komputerowych,

bardzo dobra znajomość pakietu biurowego Office,

umiejętność pracy w zespole i wysoka komunikatywność,

 

Wymagania dodatkowe:

dobra znajomość języka obcego w mowie i piśmie,

samodzielność i zdolności organizacyjne,

umiejętność pozyskiwania środków w ramach dostępnych programów krajowych i europejskich,

doświadczenie w pracy w instytucji kultury lub edukacji.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Kompleksowa obsługa czytelnika,

Organizowanie i realizowanie działań edukacyjno – kulturalnych.

 

Wymagane dokumenty:

życiorys (CV),

list motywacyjny,

kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

kopie świadectw pracy,

oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, umiejętności, uprawnienia.

 

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą na adres:

Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida, ul. św. Ducha 3-7, 82-300 Elbląg

lub składać osobiście w sekretariacie Biblioteki w Elblągu ul. św. Ducha 3-7 w terminie od 06 czerwca 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. w godz. 9.00 -15.00

Dokumenty, które wpłyną do Biblioteki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Elblągu /www.umelblag.pl/ oraz na stronie internetowej Biblioteki /www.bibiotekaelblaska.pl/.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; ( Dz. U. 2016 r. poz. 922). 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biblioteka Elbląska
Data utworzenia:2022-06-15
Data publikacji:2022-06-15
Osoba sporządzająca dokument:Joanna Pawlukiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dominik Żyłowski
Liczba odwiedzin:796