Biuletyn Informacji Publicznej Biblioteki Elbląskiej im. C. Norwida

Aneks nr 1/2023 z dnia 05.04.2023 r. do Regulaminu udostępniania zbiorów

6 kwietnia 2023

W Regulaminie udostępniania zbiorów Biblioteki Elbląskiej im. Cypriana Norwida, stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 13/2022 Dyrektora Biblioteki Elbląskiej z dnia 06.12.2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

§1

§7. ust. 4 w miejsce dotychczasowego otrzymuje następujące nowe brzmienie: „Wysokość opłaty za zagubiony materiał biblioteczny określany jest na podstawie ceny inwentarzowej, przy czym:
1)
dla materiałów bibliotecznych, które wpłynęły do Biblioteki Elbląskiej do 2001 roku, opłata za zgubiony egzemplarz równa jest cenie inwentarzowej, ale nie mniej niż 20 PLN;
2)
dla materiałów bibliotecznych, które wpłynęły do Biblioteki Elbląskiej po 2001 roku, opłata za zgubiony egzemplarz jest taka sama jak cena inwentarzowa.

§2

Pozostałe postanowienia zarządzenia Nr 13/2022 Dyrektora Biblioteki Elbląskiej z dnia 06.12.2022 r. pozostają bez zmian.


§3

Niniejsze zmiany wchodzą w życie z dniem 5 maja 2023 roku.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biblioteka Elbląska
Data utworzenia:2023-04-06
Data publikacji:2023-04-06
Osoba sporządzająca dokument:Marta Lawrenc
Osoba wprowadzająca dokument:Dominik Żyłowski
Liczba odwiedzin:309