Logo - Biuletyn Informacji Publicznej

  Środki trwałe - stan na 31.12.2017r

Rodzaj

Wartość netto

Środki trwałe

12.445.682,52zł

grunty

1.694.452,90 zł

budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

10.168.271,87zł

urządzenia techniczne i maszyny

294.814,13 zł

inne środki trwałe

288.143,62zł