Logo - Biuletyn Informacji Publicznej

  Środki trwałe - stan na 31.12.2014r

Rodzaj

Wartość netto

Środki trwałe

10.664.898,19 zł

grunty

1.693.983,80 zł

budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

8.131.684,71 zł.

urządzenia techniczne i maszyny

595.451,44 zł.

inne środki trwałe

243.778,24 zł