Logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Pracownik gospodarczy

- Dominik Żyłowski

Dyrektor Biblioteki Elbląskiej im. Cypriana Norwida w Elblągu ogłasza nabór na wolne stanowisko: pracownik gospodarczy – 1 etat

1. Wymagania niezbędne:
  ▪ minimum 2 letni udokumentowany staż pracy na podobnym stanowisku,
  ▪ umiejętność organizacji pracy własnej,
2. Wymagania dodatkowe:
  • Doświadczenie w pracach ogrodniczych;
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  • wykonywanie prac w zakresie utrzymania czystości, porządku i odpowiedniego stanu sanitarnego nieruchomości oraz przynależącego terenu zewnętrznego.
4. Wymagane dokumenty:
  • życiorys (CV),
  • kopie świadectw pracy.

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą na adres:
Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida, ul. św. Ducha 3-7, 82-300 Elbląg
lub składać osobiście w sekretariacie Biblioteki w Elblągu ul. św. Ducha 3-7 w terminie od 17 września 2019 r. do  24 września 2019 r.

Dokumenty, które wpłyną do Biblioteki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Elblągu /www.umelblag.pl/ oraz na stronie internetowej Biblioteki /www.bibiotekaelblaska.pl/. Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)".