Logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Dane statystyczne Biblioteki Elbląskiej za rok 2015

 

 

Zbiory ogółem

 

Księgozbiór

Pozostałe zbiory nieelektroniczne 22997

 

 

Zbiory

elektroniczne

zinwentaryzowane

 

 

Licencjonowane zbiory elektroniczne

 

Zbiory zabytkowe

Książki mówione

 

Muzyka

Filmy

375229

10941

4742

7047

267

248

744

 

Zakup zbiorów ogółem

 

Księgozbiór

Pozostałe zbiory nieelektroniczne 591

 

 

Zbiory

elektroniczne

zinwentaryzowane

 

 

Licencjonowane zbiory elektroniczne

 

Zbiory zabytkowe

Książki mówione

 

Muzyka

Filmy

8110

 

591

 

 

7

744

 

Czytelnicy (użytkownicy aktywnie wypożyczający) według wieku

 

Razem

w tym:

do lat 5

6-12 lat

13-15 lat

16-19 lat

20-24 lata

25-44 lat

45-60 lat

pow. 60 lat

22139

106

1836

1333

1982

2427

7007

4219

3229

 

 

Liczba odwiedzin (wypożyczalnie + czytelnie)

220030

Liczba wypożyczeń zbiorów na zewnątrz

398718

Liczba udostępnień zbiorów na miejscu

26914

Liczba udzielonych informacji

40911

 

Sporządziła: Małgorzata Adamska, 2016 – 09 –14