Logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Dane statystyczne Biblioteki Elbląskiej za rok 2017

Dane statystyczne Biblioteki Elbląskiej za rok 2017

Zbiory ogółem

 

Księgozbiór

 

 

Pozostałe zbiory nieelektroniczne 24083

 

 

Zbiory

elektroniczne

zinwentaryzowane

 

 

Licencjonowane zbiory elektroniczne

 

Zbiory zabytkowe

Książki mówione

 

Muzyka

Filmy

342654

10941

5852

7023

267

26

967

 

 

Zakup zbiorów ogółem

 

Księgozbiór

Pozostałe zbiory nieelektroniczne 619

 

 

Zbiory

elektroniczne

zinwentaryzowane

 

 

Licencjonowane zbiory elektroniczne

 

Zbiory zabytkowe

Książki mówione

 

Muzyka

Filmy

7876

 

619

 

 

 

967

 

Czytelnicy (użytkownicy aktywnie wypożyczający) według wieku

 

Razem

w tym:

do lat 5

6-12 lat

13-15 lat

16-19 lat

20-24 lata

25-44 lat

45-60 lat

pow. 60 lat

21818

206

1992

1445

1672

1781

6760

4235

3727

 

 

Liczba odwiedzin (wypożyczalnie + czytelnie)

192808

Liczba wypożyczeń zbiorów na zewnątrz

372782

Liczba udostępnień zbiorów na miejscu

13435

Liczba udzielonych informacji

25681

 

Sporządziła: Małgorzata Adamska, 2018 – 03 –21