Logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Dane statystyczne biblioteki za rok 2018

Zbiory ogółem


KsięgozbiórPozostałe zbiory nieelektroniczne24191


Zbiory

elektroniczne

zinwentaryzowane


Licencjonowane zbiory elektroniczne

Zbiory zabytkowe

Książki mówione

Muzyka

Filmy

336404

10941

5933

7023

268

26

760Zakup zbiorów ogółem


Księgozbiór

Pozostałe zbiory nieelektroniczne 619


Zbiory

elektroniczne

zinwentaryzowane


Licencjonowane zbiory elektroniczne

Zbiory zabytkowe

Książki mówione

Muzyka

Filmy

7147

 

360

     

760

 

Czytelnicy (użytkownicy aktywnie wypożyczający) według wieku


Razem

w tym:

do lat 5

6-12 lat

13-15 lat

16-19 lat

20-24 lata

25-44 lat

45-60 lat

pow. 60 lat

20516

302

1945

1185

1366

1442

6326

4107

3843Liczba odwiedzin fizycznych

215520

Liczba wypożyczeń zbiorów na zewnątrz

371946

Liczba udostępnień zbiorów na miejscu

14875

Liczba udzielonych informacji

19319